1. pl
  2. en
  3. de

Historia

Zespół Pieśni i Tańca „Lasowiacy” powstał w Zakładowym Domu Kultury w Stalowej Woli w 1956 roku z istniejących już wcześniej samodzielnych grup artystycznych: wokalnej, tanecznej i instrumentalnej. Członkowie  grupy tanecznej wywodzili się z folklorystycznego zespołu tanecznego, który założył i prowadził Lesław Rzucidło, a za akompaniament był odpowiedzialny Marian Pysznik. Grupę wokalną stanowili chórzyści wywodzący się z chóru mieszanego, dyrygowanego przez Mariana Bieniasa. Muzykami grupy instrumentalnej zostali członkowie Zakładowej Orkiestry Dętej. Wspólny występ odbył się w trakcie akademii pierwszo-majowej  w  dniu  30.04.1956  roku w Zakładowym Domu Kultury, gdzie wykonano mazura ze „Strasznego Dworu” na 12 par,  a ukoronowaniem  zespolenia grup  był  premierowy  występ  Zespołu Pieśni i Tańca „Lasowiacy” dla publiczności.

 

Nazwa Zespołu „Lasowiacy” wiąże się z mało znanym regionem etnograficznym, zamieszkiwanym przez puszczańskich chłopów, zwanych od słowa las – „Lasowiakami”, obejmującym tereny dawnej Puszczy Sandomierskiej.

 

      Zasadniczym  celem  Zespołu  jest  ratowanie  od  zapomnienia ludowych pieśni i tańców regionu lasowiackiego, tworząc w artystycznym opracowaniu suitę lasowiacką i suitę grębowską, które pozwalają piękne lasowiackie pieśnii tańce zachować dla współczesnych miłośników folkloru.
 
Z biegiem lat w repertuarze Zespołu znalazły się również pieśni i tańce innych regionów: Podhala, Krakowskiego, Lubelskiego, Śląskiego, Mazowsza, Łowickiego, Sądeckiego, Sandomierskiego. Opracowań muzycznych i choreografii dokonali Marian Bienias, Tadeusz Chachaj, Alojzy Szopa, Mieczysław Krzyński, Janusz Mejza, Błażej Rosołowski, Jerzy Dynia, Marek Zaremba, Antoni Wołczko, Wiesława Hazuka, Alicja Haszczak.
 
       W programie  Zespołu  znajduje  się wiele  pozycji  tematycznych, współczesnych w  treści  i formie,  które muzyką, pieśnią i tańcem wiążą dawność z teraźniejszością, przeszłość z nowym życiem i obyczajem, który przyniósł do serca Sandomierskiej Puszczy nowoczesny przemysł.
 
Z dawnej Puszczy Sandomierskiej pozostało już niewiele, ale szum jej drzew pozostał i utrwalił się w lasowiackich tańcach i pieśniach wykonywanych przez Zespól Pieśni i Tańca „Lasowiacy” w salach koncertowych wielu miast w kraju, estradach wsi, osiedli, i daleko poza granicami państwa.
 
Od 19.02.2002 roku zespół przyjął imię Ignacego Wachowiaka – znanego choreografa i współorganizatora zespołów folklorystycznych, a także długoletniego choreografa samego zespołu „Lasowiacy”. Od 1981 roku kierownikiem artystycznym, choreografem i reżyserem zespołu jest Marek Zaremba. Kierownikiem kapeli jest Mieczysław Paruch, korepetytorem grup baletowych Ryszard Marchewka.
 

W roku 2000 z inicjatywy Marka Zaremby kierownika artystycznego, wychowanka Ignacego Wachowiaka powołano do życia Stowarzyszenie Sympatyków Zespołu Pieśni i Tańca “Lasowiacy”, którego patronem stał się wybitny, znany na całym świecie choreograf zespołu “Lasowiacy” Ignacy Wachowiak. W roku 2004 Stowarzyszenie uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego, którego celem jest wspieranie ZPiT “Lasowiacy” i “Mali Lasowiacy” działający przy Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli. Współzałożycielami i członkami Stowarzyszenia są byli członkowie Zespołu, długoletni tancerze, chórzyści i muzycy.

marekzaremba@op.pl

+48 608 589 889

©Copyright LASOWIACY

Kontakt

Zespół

Mali Lasowiacy

Siedziba

Kierownictwo

Patron i założyciele

Historia