1. pl
  2. en
  3. de

Patron Zespołu Pieśni i Tańca „Lasowiacy” Ignacy Wachowiak

Znakomity tancerz, choreograf, organizator i animator kultury. Był następcą legendarnej Wandy Kaniorowej (której był uczniem i wychowankiem) na stanowisku dyrektora i kierownika artystycznego Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Lubelskiej. W latach 1964-1976 główny choreograf ZPiT „Lasowiacy”. Od 2000 roku – Patron Zespołu. Wybitny artysta, świetny organizator, wychowawca i nauczyciel, niezwykła osobowość, jeden z największych znawców polskiego folkloru. Wprowadził zespół na wyżyny kunsztu artystycznego i wywarł na nim do dziś widoczne piętno. Za jego czasów „Lasowiacy” rozszerzyli swój repertuar, prowadzili bardzo intensywną działalność koncertową w kraju i za granicą, odnosząc wielkie sukcesy.  Stworzone  prze z niego  układy  choreograficzne  wciąż  pozostają   w  repertuarze   zespołu,
a wychowankowie kształtują jego oblicze artystyczne.

Założyciele Zespołu Pieśni i Tańca “Lasowiacy”

Lesław Rzucidło założyciel – wspólnie z M.Pysznikiem – Zespołu Tanecznego (1952-53), który stał się zalążkiem ZPiT „Lasowiacy” i jego pierwszy choreograf.

Marian Pysznik. Wraz z choreografem Lesławem Rzucidło założył w latach 1952-1953 Zespół Taneczny, którego był pierwszym akompaniatorem. Już w roku 1954 zespół zdobył nagrodę na Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Tanecznych w Rzeszowie. Ten i następne sukcesy stały się magnesem przyciągającym do zespołu utalentowaną młodzież, co umożliwiło utworzenie w roku 1956 Zespołu Pieśni i Tańca „Lasowiacy”.
M.Pysznik  uczestniczył  w  przygotowaniu  wszystkich  widowisk,  jakimi  „Lasowiacy”  zasłynęli w  pierwszych  latach  istnienia:  „Krakowiaków” i  „Górali”, „Tańcowała cała wieś”, „Kupały lubelskiej”, „Wesela w Ojcowie” i „Nocy Walpurgii”.  Był  nie  tylko  korepetytorem  i  akompaniatorem, ale również twórcą adaptacji i opracowań muzycznych. Wiele z nich do dziś pozostaje w repertuarze zespołu.

Założyciel Zespołu Pieśni i Tańca “Mali Lasowiacy”

Alina Wawrzyniak-Wołczko. Wychowanka  łódzkiego ZPiT  „Harnam”, od lat sześćdziesiątych tancerka,  asystentka   choreografa  w   ZPiT  „Lasowiacy”.   Z  jej  inicjatywy  w  roku 1966 powstał dziecięcy ZPiT „Mali Lasowiacy”. Od początku prowadzi bogatą działalność koncertową, odbywając wiele podróży artystycznych i odnosząc sukcesy na krajowych i zagranicznych konkursach i festiwalach. Od 1983 r. mieszkała we Francji, skąd regularnie podróżowała do Kanady i USA, by przygotowywać prowadzone przez jej wychowanków zespoły do kolejnych Festiwali Zespołów Polonijnych. 27 lipca 2011 roku odeszła od nas na zawsze, pogrzeb odbył się we Francji.

Choreograf  ZPiT “Lasowiacy” w latach 70-tych.

Antoni Wołczko. Choreograf Zespołu w latach 70-tych, znakomity znawca folkloru, wychowawca i nauczyciel. Perfekcjonista, przywiązujący niezwykłą wagę do szczegółu, zarówno w odtwarzaniu ludowych tańców jak i strojów. Dążył do tego, aby utwory wykonywane przez “Lasowiaków” były stylizowane, ale z możliwie wiernym odwzorowaniem autentyku. Był współtwórcą największych sukcesów “Lasowiaków” w okresie największego rozkwitu ich działąlności – częstych wyjazdów zagranicznych, intensywnego życia koncertowego, festiwalowych laurów. Wielokrotnie nagradzany za swą pracę. Od roku 2001 mieszka we Francji, gdzie prowadzi polonijne zespoły folklorystyczne.

Alojzy Szopa. Powstanie i prawie pół wieku działalności Zespołu Pieśni i Tańca “Lasowiacy” nierozerwalnie związane jest z karierą arystyczną Profesora Alojzego Szopy.
Od najmłodszych lat związany z amatorskim ruchem atystycznym, w 1947r. rozpoczął pracę zawodową jako dyrygent Chóru Mieszanego w rodzinnej Rudzie Śląskiej, następnie trafił do Zespołu Pieśni i Tańca Warszawskiego Okręgu Wojskowego, gdzie był wokalistą, instrumentalistą i asystenetem kierownika zespołu.
W roku 1954 roku podjął pracę w Zakładowym Domu Kultury Huty Stalowa Wola. Między innymi z jego inicjatywy popartej niepoślednim talentem wokalno-instrumentalnym w gronie podobnych Mu pasjonatów zrodził się pomysł założenia Zespołu Pięsni i Tańca. Rozpoczął karierę jako instruktor muzyczny, który prowadził grupy estradowe, następnie dyrygował chórem i kapelą “Lasowiaków”, by wreszcie przez wiele lat pełnić funkcję kierownika artystycznego.
Po przejściu na emeryturę nie zerwał konaktów z zespołem. Pracował jako korepetytor grup baletowych oraz prowadził zajęcia z byłymi członkami chóru pragnącymi kultywować piękne tradycje folkloru polskiego i… stare znajomości. Nawet obecnie, mimo, że mieszka na stałe w Krakowie, każdą nadarzającą sie sposobność wykorzystuje do podtrzymywania więzi ze swymi wychowankami oraz nowymi pokoleniami “Lasowiaków”.
Za swoją pracę zawdową i zasługi na polu działalności artystycznej, wielokrotnie wyróżniony odznaczeniami państowymi oraz uznaniem władz regionalnych.

Kierownik artystyczny, instruktor muzyczny, korepetytor grup baletowych

Józef Worek Żmuda. Aktor i reżyser. W historii stalowolskiej kultury znany głównie jako założyciel Teatru Dramatycznego (noszącego dziś jego imię). Jako kierownik artystyczny Zakłądowego Domu Kultury związany blisko
z “Lasowiakami” i oddziałujący na kształt artystyczny ich przedsięwzięć. Był inicjatorem i reżyserem wielkich widowisk, jakie odbywały się na scenie ZDK i w plenerze z udziałem m.in. “Lasowiaków”. Reżyserował ich koncerty, blisko współpracując z choreografami i muzykami, kształtował oblicze zespołu.

Aktor i Reżyser

Patron i założyciele

marekzaremba@op.pl

+48 608 589 889

©Copyright LASOWIACY

Kontakt

Zespół

Mali Lasowiacy

Siedziba

Kierownictwo

Patron i założyciele

Historia